Následující informace se týkají vyjadřování v České republice, informace pro Slovensko jsou zde.

VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Na základě § 161 zákona číslo 183/2006 Sb., stavební zákon společnost SUPTel a.s. vydávaná vyjádření k existenci technické infrastruktury. Na vyžádání stavebníka (stavebního úřadu apod.) jsou vydávána dle jednotlivých žádostí vyjádření k síti a zařízení elektronických komunikací ve vlastnictví SUPTel a.s. Korespondenční adresa pro zasílání žádostí o vyjádření:

SUPTel-PROJEKT s.r.o.Hřbitovní 1322/15312 00 Plzeň

Další kontaktní údaje:

Tel.: 373 301 301 vyjadrovani@suptel.cz

Náklady spojené se zajištěním vyjádření k existenci technické infrastruktury:

vyjádření 250,– Kč bez DPH (302,50 Kč s DPH)

Pokud není fakturační adresa shodná s adresou žadatele, uvádějte v žádosti i adresu fakturační.

Platnost: od 1. srpna 2020.

PARTNEŘI