Jméno SUPTel se na českém trhu objevilo poprvé v roce 1992, kdy se po společenských změnách otevírá trh a pro většinu Čechů neznámý prostor k podnikání. Této příležitosti beze zbytku využil i zaměstnanec Okresní správy spojů v Rokycanech Lubomír Mašek. V lednu 1992 opouští řady státního podniku a o dva měsíce později zakládá SUPTel s.r.o. V krátké době ho následuje pět kolegů a na dvoře rodinného domku Lubošovy tety začínají vstupovat do světa podnikání se zaměřením na výstavbu metalických telekomunikač­ních sítí.

V roce 1994 vstupuje do společnosti německý partner Martin Steinbrecher GmBH. O tři roky později se portfolio činností začíná rozšiřovat i na výstavbu a servis optických sítí. V roce 1998 pak SUPTel s.r.o. staví první GSM stanici pro Radio Mobil (obchodní značka Paegas, dnes T-Mobile), na kterou plynule navazuje i výstavba GSM sítě Český Mobil (obchodní značka OSKAR, dnes Vodafone).

Přelom tisíciletí přinesl v SUPTelu změnu partnera a Martina Steinbrechera střídá rodinná firma Josef Schnell GmBH z německého Baden Badenu. SUPTel s.r.o. mění právní formu na akciovou společnost a začíná rozvoj dalších infrastrukturních staveb, především vodovodů, kanalizací a elektrických sítí. V telekomunikačním odvětví společnost v této době staví páteřní optickou trasu přes území ČR pro německý Alcatel. V roce 2005 se stává rámcovým zhotovitelem skupiny ČEZ a Lubomír Mašek vykupuje od rodiny Schnellových jejich podíl a je jediným akcionářem společnosti. Aktivity SUPTelu se v té době opět začínají rozšiřovat jak územně tak i oborově. V roce 2007 se SUPTel vrací na slovenský trh, tentokrát již natrvalo, a v Čechách vstupuje do oblasti ICT, zejména kamerových a monitorovacích systémů.

Po náhlém úmrtí Lubomíra Maška na jaře roku 2011 přebírá společnost jeho dcera Zuzana s manželem. I díky dobrému kolektivu se podařilo plynule navázat na tradici a dobré jméno vybudované za téměř dvacetileté působení na trhu. Nové vedení společnost dále rozvíjí a akvizicí Klatovské společnosti GASSPO spol. s r.o. v roce 2013 doplnilo nabídku služeb o oblast plynárenství. Řady zákazníků tak rozšířila skupina RWE. O rok později upevňuje SUPTel a.s. svoji pozici i na telekomunikačním trhu a v oblasti ICT a kupuje 100 % podíl ve společnosti Disk obchod & technika, spol. s r.o. (dnes SUPTel – DISK, spol. s r.o.).

V současné době tak SUPTel a.s. a její dceřiné společnosti nabízí kompletní portfolio činností ve výstavbě a servisu inženýrských sítí v oblasti telekomunikací, energetiky, stavebnictví, dopravy a bezpečnosti.

Společnost trvale působí na většině území České a Slovenské republiky a realizuje významné zakázky v SRN. Organizačně je členěna na čtyři výrobní divize a tři aktivní dceřiné společnosti. V celém uskupení je zaměstnáno téměř 400 zaměstnanců a konsolidované tržby přesahují půl miliardy korun.

PARTNEŘI