Zemné práce

Naše portfólio služieb v oblasti stavebníctva otvárajú zemné práce – terénne úpravy, nakládka a odvoz zeminy, prípravné práce na stavby a pod. Práce vykonávame pomocou pásových alebo kolesových bagrov do 16 ton a nákladných automobilov s nosnosťou do 15 ton. Ďalej zaisťujeme drobné búracie práce pomocou traktor-bagra s búracím kladivom. Ponuku našich služieb doplňuje zimná údržba pozemných komunikácií.

Zemné práce vykonávame pre mestá, obce i súkromné subjekty (stavebné firmy, developerov). 

Naša ponuka zemných prác:

  • Terénne úpravy
  • Presun zeminy
  • Drobné búracie práce
  • Zimná údržba pozemných komunikácií

PARTNERI