Meno SUPTel sa na českom trhu objavilo prvýkrát v roku 1992, keď sa po spoločenských zmenách otváral trh a pre väčšinu Čechov neznámy priestor na podnikanie. Túto príležitosť bezo zvyšku využil i zamestnanec Okresnej správy spojov v Rokycanoch Lubomír Mašek. V januári 1992 opúšťa rady štátneho podniku a o dva mesiace neskôr zakladá SUPTel s.r.o. V krátkom čase ho nasleduje päť kolegov a na dvore rodinného domu Lubošovej tety začínajú vstupovať do sveta podnikania so zameraním na výstavbu metalických telekomunikač­ných sietí.

V roku 1994 vstupuje do spoločnosti nemecký partner Martin Steinbrecher GmBH. O tri roky neskôr sa portfólio činností začína rozširovať i na výstavbu a servis optických sietí. V roku 1998 potom SUPTel s.r.o. stavia prvú GSM stanicu pre Radio Mobil (obchodná značka Paegas, dnes T-Mobile), na ktorú plynule nadväzuje i výstavba GSM siete Český Mobil (obchodná značka OSKAR, dnes Vodafone).

Prelom tisícročia priniesol v SUPTeli zmenu partnera a Martina Steinbrechera strieda rodinná firma Josef Schnell GmBH z nemeckého Baden Badenu. SUPTel s.r.o. mení právnu formu na akciovú spoločnosť a začína rozvoj ďalších infraštruktúrnych stavieb, predovšetkým vodovodov, kanalizácií a elektrických sietí. V telekomunikačnom odvetví spoločnosť v tomto období stavia chrbticovú optickú trasu cez územie ČR pre nemecký Alcatel. V roku 2005 sa stáva rámcovým zhotoviteľom skupiny ČEZ a Lubomír Mašek vykupuje od rodiny Schnellových ich podiel a je jediným akcionárom spoločnosti. Aktivity SUPTelu sa v tom čase opäť začínajú rozširovať tak územne, ako aj odborovo. V roku 2007 sa SUPTel vracia na slovenský trh, tentoraz už natrvalo, a v Čechách vstupuje do oblasti ICT, najmä kamerových a monitorovacích systémov.

Po náhlom úmrtí Lubomíra Maška na jar roku 2011 preberá spoločnosť jeho dcéra Zuzana s manželom. I vďaka dobrému kolektívu sa podarilo plynule nadviazať na tradíciu a dobré meno vybudované za takmer dvadsaťročné pôsobenie na trhu. Nové vedenie spoločnosť ďalej rozvíja a akvizíciou Klatovskej spoločnosti GASSPO spol. s r.o. v roku 2013 doplnilo ponuku služieb o oblasť plynárenstva. Rady zákazníkov tak rozšírila skupina RWE. O rok neskôr upevňuje SUPTel a.s. svoju pozíciu i na telekomunikačnom trhu a v oblasti ICT a kupuje 100 % podiel v spoločnosti Disk obchod & technika, spol. s r.o. (dnes SUPTel – DISK, spol. s r.o.).

V súčasnosti tak SUPTel a.s. a jej dcérske spoločnosti ponúkajú kompletné portfólio činností vo výstavbe a servise inžinierskych sietí v oblasti telekomunikácií, energetiky, stavebníctva, dopravy a bezpečnosti.

Spoločnosť trvale pôsobí na väčšine územia Českej a Slovenskej republiky a realizuje významné zákazky v SRN. Organizačne sa člení na štyri výrobné divízie a tri aktívne dcérske spoločnosti. V celom zoskupení je zamestnaných takmer 400 zamestnancov a konsolidované tržby presahujú pol miliardy korún.

PARTNERI