VISO

Varovný informačný systém obyvateľov VOX (skrátene VISO) je kombinácia bezdrôtového rozhlasu a systému varovania obyvateľov. Pomáha prostredníctvom hlasových správ predchádzať ujmam na zdraví osôb a obmedzovať materiálne škody na majetku. Systém využijú najmä obce a mestá, ale uplatnenie nájde i v chemických a potravinárskych podnikoch. Systém VOX je možné pripojiť na celoštátny jednotný systém varovania a vyrozumenia obyvateľstva.

Náš systém už funguje napríklad vo zväzku obcí Desná, Františkových Lázňach, Domažliciach, Kralupoch nad Vltavou alebo Písku.

Výhody varovného informačného systému obyvateľstva:

  • Predchádza ujmam na zdraví osôb i materiálnym škodám
  • Hodí sa pre malé obce, stredné i väčšie mestá
  • Možnosť napojenia na celoštátny jednotný systém varovania a vyrozumenia obyvateľstva
  • Vhodný tiež pre priemyselné podniky, kde dochádza k manipulácii s nebezpečnými látkami
  • Je možné integrovať s ďalšími informačnými, kamerovými systémami a pod.

PARTNERI