VISO

Varovný informační systém obyvatel VOX (zkráceně VISO) je kombinace bezdrátového rozhlasu a systému varování obyvatel. Pomáhá prostřednictvím hlasových zpráv předcházet újmám na zdraví osob a omezovat materiální škody na majetku. Systém využijí zejména obce a města, ale uplatnění najde i v chemických a potravinářských podnicích. Systém VOX lze připojit na celostátní jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva.

Náš systém již funguje například ve svazku obcí Desná, Františkových Lázních, Domažlicích, Kralupech nad Vltavou nebo Písku.

Výhody varovného informačního systému obyvatelstva:

  • Předchází újmám na zdraví osob i materiálním škodám
  • Hodí se pro malé obce, střední i větší města
  • Možnost napojení na celostátní jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva
  • Vhodný také pro průmyslové podniky, kde dochází k manipulaci s nebezpečnými látkami
  • Lze integrovat s dalším informačními, kamerovými systémy apod.

PARTNEŘI