Kamerové systémy

Přispívají především k bezpečnosti občanů a umožňují kontinuální sledování a vyhodnocování dopravní situace. Pomáhají rovněž při práci bezpečnostních a záchranný…

Bezpečnost na stadionech

Monitorovací systém Panomera slouží pro sledování rozsáhlejších ploch z jednoho místa. Multifokální jednotky se 4 až 17 moduly poskytují velmi vysoké rozlišení až 68 mega…

Parkovací automaty

Instalujeme nové parkovací automaty, které nabízejí motoristům pokročilejší služby a vyšší komfort. Zařízení, která se nově objevují v Plzni, nabízejí možnost platby nejen mince…

VISO

Varovný informační systém obyvatel neboli VISO je kombinace bezdrátového rozhlasu a systému varování obyvatel pomáhá prostřednictvím hlasových zpráv předcházet…

PARTNEŘI