Kamerové systémy

Prispievajú predovšetkým k bezpečnosti občanov a umožňujú kontinuálne sledovanie a vyhodnocovanie dopravnej situácie. Pomáhajú tiež pri práci bezpečnostných a záchranných…

Bezpečnost na štadiónoch

Monitorovací systém Panomera slúži na sledovanie rozsiahlejších plôch z jedného miesta. Multifokálne jednotky so 4 až 17 modulmi poskytujú veľmi vysoké rozlíšenie…

Parkovací automaty

Inštalujeme nové parkovacie automaty, ktoré ponúkajú motoristom pokročilejšie služby a vyšší komfort. Zariadenia, ktoré sa novo objavujú v Plzni, ponúkajú možnosť platby…

VISO

Varovný informačný systém obyvateľov alebo VISO je kombinácia bezdrôtového rozhlasu a systému varovania obyvateľov pomáha prostredníctvom hlasových správ predchád…

PARTNERI