Kanalizace

V rámci našich stavebních činností jsme neopomněli ani jeden ze základních prvků městské infrastruktury – kanalizaci. Jedná se konkrétně vybudování potrubí pro gravitační i tlakovou kanalizaci, výstavbu přečerpávacích jímek a čistíren odpadních vod. Kromě stavebních prací zajišťujeme i zpracování projektové dokumentace.

Naši zákazníci jsou nejčastěji obce a města, ale i soukromé subjekty – developeři a stavební firmy.

Nabídka služeb při výstavbě kanalizačních sítí:

  • Zpracování projektové dokumentace
  • Výstavba gravitační i tlakové kanalizace
  • Vybudování přečerpávacích jímek
  • Stavba čistíren odpadních vod

PARTNEŘI