Zemní práce

Naše portfolio služeb v oblasti stavebnictví otevírají zemní práce – terénní úpravy, nakládka a odvoz zeminy, přípravné práce pro stavby apod. Práce provádíme pomocí…

Vodovody

Nedílnou součástí inženýrských sítí jsou vodovody zásobující domácnosti i podniky pitnou vodou. Jejich budování či rekonstrukce vyžaduje rozsáhle výkopové práce a výstavbu…

Kanalizace

V rámci našich stavebních činností jsme neopomněli ani jeden ze základních prvků městské infrastruktury – kanalizaci. Jedná se konkrétně vybudování potrubí pro gravitační…

Lokální dopravní stavby

Místní komunikace, chodníky, parkové cesty, cyklostezky, propustky jsou nejčastější typy lokálních dopravních staveb, které budujeme. Naše činnosti zahrnují mimo samotné…

Úpravy povrchů

Stavbu či rekonstrukci silnic, chodníků, cyklostezek či jiných pozemních komunikací zakončuje kvalitní povrchová úprava. Nabízíme optimální typ povrchu pro každý typ…

PARTNEŘI