Telekomunikační bezdrátové sítě

Výstavba a modernizace 2G, 3G, LTE a mikrovlnných spojů

Mobilní sítě druhé a třetí generace spolu s mikrovlnnými spoji patří stále k hlavním pilířům mobilní komunikace. V posledních letech se k nim přidávají rychlé datové sítě LTE. Pro všechny tyto technologie zajišťujeme výstavbu a modernizaci jejich základnových stanic. Provádíme rovněž výpočty EMF a elektrické revize.

V této oblasti jsou našimi hlavními zákazníky dodavatelé společnosti Vodafone Czech Republic a.s.: STANDBY s.r.o., COM PLUS a.s. a Suntel Group s.r.o.

Naše nabídka služeb:

 • Výstavba základnových stanic 2G, 3G, LTE
 • Instalace, integrace technologií 2G, 3G, LTE
 • Rekonfigurace a modernizace základnových stanic 2G, 3G, LTE
 • Instalace mikrovlnných spojů
 • Rekonfigurace a modernizace přenosových sítí
 • Projekční a inženýrská činnost
 • Stavební a elektromontážní práce
 • Výroba a montáž ocelových konstrukcí


Certifikace a školení pro technologie:

 • ERICSSON MINI link
 • EERICSSON MINI link TN
 • ERICSSON RBS 2×xx
 • Huawei RTN
 • Huawei 3G BTS
 • Huawei GSM BTS
 • SIEMENS BTS 240×, 241×, E-Micro
 • Delta OutD700


Měření rádiových spojů a přístupových sítí

Provádíme profesionální certifikovaná měření datových sítí, ať už se jedná o mikrovlnné spoje, televizní kabelové sítě nebo běžné ethernetové sítě.

Naše služby již využívají významné společnosti jako UPC Česká republika s.r.o., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s., či České radiokomunika­ce a.s.

Podrobnější přehled nabízených služeb:

Ethernetové sítě:

 • Měření páteřních ethernetových, mobilních sítí a triple play služeb
 • Testovaní na rozhraních 10/100/1000Base-T, 100Base-FX, 1000Base-X
 • Podpora testovacích standardů VSAM (ITU-T Y.1564), RFC2544, BERT
 • Podpora VLAN (Q-in-Q), MPLS, jitter podle RFC3393
 • Vícestreamové testovaní pro ověření QoS
 • Podpora OAM : IEEE 802.3ah, ITU-T Y.1731, IEEE 802.ag
 • Výstupní měřící protokol


Linky E1/T1:

 • Testování E1: PCM30, PCM31, PCM30/CRC PCM31/CRC, G.703 2048kbit/s
 • Testování nerámcované E1: G.703 2048 kbit/s, G.703 64 kbit/s
 • Testování bitové chybovosti
 • Vkládání chyb – jednotlivých i opakovaných
 • Měření úrovně signálu
 • Měření celkového zpoždění (loop delay test)
 • Jitter analýza
 • Podpora testování dle doporučení ITU-TG.821, G.826 a M.2100
 • Možnost nastavení alarmů
 • Konektory RJ i BNC pro modul E1


Kabelové sítě (analyzátor JDSU 723):

 • Měření ve frekvenčním rozsahu 100 – 2700 MHz
 • Měření Distance-to-Fault
 • Měření vložného a zpětného útlumu (cable loss, return-loss)
 • Měření PSV koaxiálního kabelů a antén
 • Zobrazení ve Smithově diagramu


Spektrální analyzátor Rohde & Schwarz FSH3:

 • Vyhledávání volných kanálů, VF obraz lokality
 • Měření odstupu signál/šum
 • Signálová VF měření mikrovlnných spojů
 • Frekvenční rozsah 100 kHz – 3,6 GHz
 • Měření pásma WiMAX 802.16


Prodej a pronájem mikrovlnných a laserových spojů

Pro spojení uzlových bodů vaší datové sítě realizujeme mikrovlnné spoje nebo jejich laserovou variantu vhodnou do zarušených oblastí. V obou případech nabízíme prodej i pronájem zařízení. Rádiové spoje Point-to-Point (PtP) provozujeme v licencovaných i nelicencovaných frekvenčních pásmech.

Naše služby již využily společnosti Vodafone Czech Republic a.s., UPC Česká republika s.r.o., Dial Telecom a.s., Magnalink a.s., Sauron CZ s.r.o.

Nabídka služeb:

 • Dodání mikrovlnných rádiových spojů (typu PtP) pro bezdrátové propojení ve volných i licencovaných frekvenčních pásmech
 • Volné pásmo – nejčastěji jsou využívána pásma 10, 17, 24 a 80 GHz
 • Licencované pásmo – 6, 11, 18, 26 a 38 GHz
 • Technologie: RAy, Alcoma, Siklu, Ceragon, fSONA Networks


Výstavba radiových spojů

Radiové spoje najdou svoje uplatnění v situacích, kdy není možné z technických či ekonomických důvodů vybudovat kabelové vedení (optické nebo metalické). Poskytujeme komplexní služby při výstavbě těchto spojů od předprojekčního průzkumu, přes návrh a výpočet, až po samotnou výstavbu anténních systémů.

Bezdrátové spoje jsme již vybudovali pro naše významné klienty Vodafone Czech Republic a.s., T-mobile Czech Republic a.s., České Radiokomunikace a.s., UPC Česká republika s.r.o., Magnalink a.s. nebo GTS Czech s.r.o.

Podrobný přehled našich aktivit v tomto oboru:

 • Místní šetření, návrhy, předprojekční průzkum
 • Projekce ocelových konstrukcí, bezpečných přístupů
 • Statické a požární revize, posudky
 • Návrh a výpočet rádiových spojů, výpočty ČTÚ
 • Licenční řízení ČTÚ, mapy pokrytí
 • Měření a mapy pokrytí WiFi, WiMAX
 • Montáže horolezeckou technikou ve visu
 • Montáže jeřábem nebo plošinou
 • Výstavba bezpečných cest a přístupů (SEL)
 • Demontáž a čištění lokalit
 • Výstavba napájení, kabelové lávky, UPS zdroje
 • Směrování antén, ověření přímé viditelnosti


PARTNEŘI