Elektro

Prostřednictvím naší divize Elektro realizujeme dodávky a montáže kompletních kabelových souborů pro sítě vysokého a nízkého napětí, stejně tak jako dodávky a kompletaci rozvaděčů a spínacích skříní pro tyto sítě. Jsme rovněž rámcovým dodavatelem firmy ČEZ pro výstavbu a opravy sítí VN, NN, VO. Pro stejnou společnost zajišťujeme zastoupení prostřednictvím našich kanceláří v Rokycanech, Kralovicích a Mariánských Lázních.

Mezi naše významné klienty v současné době patří dále skupina Eurovia CS, STRABAG a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o. nebo město Plzeň.

Naše další služby v oblasti elektroenergetiky:

 • Výstavba transformačních stanic včetně servisu a manipulace 22/0,4 kV – kioskové, stožárové, vestavěné.
 • Osazování monitoringu výroben elektrické energie i trafostanic
 • Zajištění regulace výkonů výroben dle požadavků ČEZ
 • Výstavba, rekonstrukce a provozní údržba veřejného osvětlení, LED technologie
 • Venkovní nasvětlení budov, LED technologie
 • Průmyslové, hotelové, bytové a stavební elektroinstalace
 • Hromosvody, jímací uzemňovací soustavy
 • Systémy měření a regulace, automatické systémy řízení budov (ASŘ)
 • Anténní rozvody pro rozhlas a televizi
 • Přeložky sdělovacích vedení, včetně vytyčování vedení a geodetického zaměření
 • Elektronické zabezpečovací systémy a elektronické protipožární systémy – výstavba kabeláží
 • Kamerové systémy – výstavba kabeláží
 • Informační technologie – strukturované kabeláže
 • Zajišťování napěťových zkoušek a revizí elektro
 • Projekční činnost, inženýring, veřejnoprávní projednání a smlouvy na věcná břemena

PARTNEŘI