Vodovody

Nedílnou součástí inženýrských sítí jsou vodovody zásobující domácnosti i podniky pitnou vodou. Jejich budování či rekonstrukce vyžaduje rozsáhle výkopové práce a výstavbu dalších zařízení, jako jsou vodojemy nebo úpravy vody. Proto nabízíme kompletní realizaci vodovodních sítí začínajících u zdrojů pitné vody a končících vodovodními přípojkami.

V souvislosti s budováním kanalizačních sítí zajišťujeme:

  • Výstavbu zdrojů pitné vody
  • Úpravny vody
  • Vodojemy
  • Vodovodní řady
  • Vodovodní přípojky

PARTNEŘI