Elektro

Prostredníctvom našej divízie Elektro realizujeme dodávky a montáže kompletných káblových súborov pre siete vysokého a nízkeho napätia, rovnako ako dodávky a kompletizáciu rozvádzačov a spínacích skríň pre tieto siete. Sme tiež rámcovým dodávateľom firmy ČEZ pre výstavbu a opravy sietí VN, NN, VO. Pre tú istú spoločnosť zaisťujeme zastúpenie prostredníctvom našich kancelárií v Rokycanoch, Kraloviciach a Mariánskych Lázňach.

Medzi našich významných klientov v súčasnosti patrí aj skupina Eurovia CS, STRABAG a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o. alebo mesto Plzeň.

Naše d´alšie služby v oblasti elektroenergetiky:

 • Výstavba transformačných staníc vrátane servisu a manipulácie 22/0,4 kV – kioskové, stožiarové, vstavané
 • Osadzovanie monitoringu výrobní elektrickej energie aj trafostaníc
 • Zaistenie regulácie výkonov výrobní podľa požiadaviek ČEZ
 • Výstavba, rekonštrukcia a prevádzková údržba verejného osvetlenia, LED technológia
 • Vonkajšie osvetlenie budov, LED technológia
 • Priemyselné, hotelové, bytové a stavebné elektroinštalácie
 • Bleskozvody, zachytávacie uzemňovacie sústavy
 • Systémy merania a regulácie, automatické systémy riadenia budov (ASR)
 • Anténové rozvody pre rozhlas a televíziu
 • Preklady oznamovacích vedení, vrátane vytyčovania vedenia a geodetického zamerania
 • Elektronické zabezpečovacie systémy a elektronické protipožiarne systémy – výstavba kabeláží
 • Kamerové systémy – výstavba kabeláží
 • Informačné technológie – štruktúrované kabeláže
 • Zaisťovanie napäťových skúšok a revízií elektro
 • Projekčná činnosť, inžiniering, verejnoprávne prerokovávanie a zmluvy na vecné bremená


PARTNERI