Zemné práce

Naše portfólio služieb v oblasti stavebníctva otvárajú zemné práce – terénne úpravy, nakládka a odvoz zeminy, prípravné práce pre stavby a pod. Práce vykonávame pomocou…

Vodovody

Neoddeliteľnou súčasťou inžinierskych sietí sú vodovody zásobujúce domácnosti aj podniky pitnou vodou. Ich budovanie či rekonštrukcia vyžaduje rozsiahle výkopové práce a výstavbu..

Kanalizácia

V rámci našich stavebných činností sme nezabudli ani jeden zo základných prvkov mestskej infraštruktúry – kanalizáciu. Ide konkrétne vybudovanie potrubia pre…

Lokálne dopravné stavby

Miestne komunikácie, chodníky, parkové cesty, cyklotrasy, priepustky sú najčastejšie typy lokálnych dopravných stavieb, ktoré budujeme. Naše činnosti zahŕňajú mimo…

Úpravy povrchov

Stavbu či rekonštrukciu ciest, chodníkov, cyklotrás či iných pozemných komunikácií zakončuje kvalitná povrchová úprava. Ponúkame optimálny typ povrchu pre …

PARTNEŘI