Telekomunikačné bezdrôtové siete

Výstavba a modernizácia 2G, 3G, LTE a mikrovlnných spojov

Mobilné siete druhej a tretej generácie spolu s mikrovlnnými spojmi patria stále k hlavným pilierom mobilnej komunikácie. V posledných rokoch sa k nim pridávajú rýchle dátové siete LTE. Pre všetky tieto technológie zaisťujeme výstavbu a modernizáciu ich základňových staníc. Vykonávame tiež výpočty EMF a elektrické revízie.

V tejto oblasti sú našimi hlavnými zákazníkmi dodávatelia spoločnosti Vodafone Czech Republic a.s.: STANDBY s.r.o., COM PLUS a.s. a Suntel Group s.r.o.

Naša ponuka služieb:

 • Výstavba základňových staníc 2G, 3G, LTE
 • Inštalácia, integrácia technológií 2G, 3G, LTE
 • Rekonfigurácia a modernizácia základňových staníc 2G, 3G, LTE
 • Inštalácia mikrovlnných spojov
 • Rekonfigurácia a modernizácia prenosových sietí
 • Projekčná a inžinierska činnosť
 • Stavebné a elektromontážne práce
 • Výroba a montáž oceľových konštrukcií

Certifikácie a školenia pre technológie:

 • ERICSSON MINI link E
 • ERICSSON MINI link TN
 • ERICSSON RBS 2×xx
 • Huawei RTN
 • Huawei 3G BTS
 • Huawei GSM BTS
 • SIEMENS BTS 240×, 241×, E-Micro
 • Delta OutD700


Meranie rádiových spojov a prístupových sietí

Vykonávame profesionálne certifikované merania dátových sietí, či už ide o mikrovlnné spoje, televízne káblové siete alebo bežné ethernetové siete.

Naše služby už využívajú významné spoločnosti ako UPC Česká republika s.r.o., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s., či České Radiokomunika­ce a.s.

Podrobnejší prehľad ponúkaných služieb:

Ethernetové siete:

 • Meranie chrbticových ethernetových, mobilných sietí a triple play služieb
 • Testovanie na rozhraniach 10/100/1000Base-T, 100Base-FX, 1000Base-X
 • Podpora testovacích štandardov VSAM (ITU-T Y.1564), RFC2544, BERT
 • Podpora VLAN (Q-in-Q), MPLS, jitter podľa RFC3393
 • Viacstreamové testovanie na overenie QoS
 • Podpora OAM: IEEE 802.3ah, ITU-T Y.1731, IEEE 802.ag
 • Výstupný merací protokol

Linky E1/T1:

 • Testovanie E1: PCM30, PCM31, PCM30/CRC PCM31/CRC, G.703 2048 kbit/s
 • Testovanie nerámcovanej E1: G.703 2048 kbit/s, G.703 64 kbit/s
 • Testovanie bitovej chybovosti
 • Vkladanie chýb – jednotlivých i opakovaných
 • Meranie úrovne signálu
 • Meranie celkového oneskorenia (loop delay test)
 • Jitter analýza
 • Podpora testovania podľa odporúčaní ITU-TG.821, G.826 a M.2100
 • Možnosť nastavenia alarmov
 • Konektory RJ i BNC pre modul E1

Káblové siete (analyzátor JDSU 723):

 • Meranie vo frekvenčnom rozsahu 100 – 2 700 MHz
 • Meranie Distance-to-Fault
 • Meranie vložného a spätného útlmu (cable loss, return-loss)
 • Meranie PSV koaxiálnych káblov a antén
 • Zobrazenie v Smithovom diagrame

Spektrálny analyzátor Rohde & Schwarz FSH3:

 • Vyhľadávanie voľných kanálov, VF obraz lokality
 • Meranie odstupu signál/šum
 • Signálové VF merania mikrovlnných spojov
 • Frekvenčný rozsah 100 kHz – 3,6 GHz
 • Meranie pásma WiMAX 802.16


Predaj a prenájom mikrovlnných a laserových spojov

Na spojenie uzlových bodov vašej dátovej siete realizujeme mikrovlnné spoje alebo ich laserový variant vhodný do rušených oblastí. V oboch prípadoch ponúkame predaj i prenájom zariadení. Rádiové spoje Point-to-Point (PtP) prevádzkujeme v licencovaných i nelicencovaných frekvenčných pásmach.

Naše služby už využili spoločnosti Vodafone Czech Republic a.s., UPC Česká republika s.r.o., Dial Telecom a.s., Magnalink a.s., Sauron CZ s.r.o. a ďalšie.

Ponuka služieb:

 • Dodanie mikrovlnných rádiových spojov (typu PtP) na bezdrôtové pripojenie vo voľných i licencovaných frekvenčných pásmach
 • Voľné pásmo – najčastejšie sa využívajú pásma 10, 17, 24 a 80 GHz
 • Licencované pásmo – 6, 11, 18, 26 a 38 GHz
 • Technológie: RAy, Alcoma, Siklu, Ceragon, fSONA Networks


Výstavba rádiových spojov

Rádiové spoje nájdu svoje uplatnenie v situáciách, keď nie je možné z technických či ekonomických dôvodov vybudovať káblové vedenie (optické alebo metalické). Poskytujeme komplexné služby pri výstavbe týchto spojov od predprojekčného prieskumu, cez návrh a výpočet, až po samotnú výstavbu anténových systémov.

Bezdrôtové spoje sme už vybudovali pre našich významných klientov Vodafone Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., České Radiokomunikace a.s., UPC Česká republika s.r.o., Magnalink a.s. alebo GTS Czech s.r.o.

Podrobný prehľad našich aktivít v tomto odbore:

 • Miestna obhliadka, návrhy, predprojekčný prieskum
 • Projekcia oceľových konštrukcií, bezpečných prístupov
 • Statické a požiarne revízie, posudky
 • Návrh a výpočet rádiových spojov, výpočty ČTÚ
 • Licenčné konanie ČTÚ, mapy pokrytia
 • Meranie a mapy pokrytia WiFi, WiMAX
 • Montáže horolezeckou technikou vo vise
 • Montáže žeriavom alebo plošinou
 • Výstavba bezpečných ciest a prístupov (SEL)
 • Demontáž a čistenie lokalít
 • Výstavba napájania, káblové lávky, UPS zdroje
 • Smerovanie antén, overenie priamej viditeľnosti


PARTNERI