Vodovody

Neoddeliteľnou súčasťou inžinierskych sietí sú vodovody zásobujúce domácnosti i podniky pitnou vodou. Ich budovanie či rekonštrukcia vyžaduje rozsiahle výkopové práce a výstavbu ďalších zariadení, ako sú vodojemy alebo úpravne vody. Preto ponúkame kompletnú realizáciu vodovodných sietí začínajúcich pri zdrojoch pitnej vody a končiacich vodovodnými prípojkami.

V súvislosti s budovaním kanalizačných sietí zaisťujeme:

  • Výstavbu zdrojov pitnej vody
  • Úpravne vody
  • Vodojemy
  • Vodovodné siete
  • Vodovodné prípojky

PARTNERI