Mestské kamerové systémy a sledovacie pracoviská

Prispievajú predovšetkým k bezpečnosti občanov a umožňujú kontinuálne sledovanie a vyhodnocovanie dopravnej situácie. Pomáhajú tiež pri práci bezpečnostných a záchranných zložiek. Sledovacie centrá slúžia zložkám Polície ČR a mestských polícií na efektívne sledovanie výstupov z kamier, archivovanie záznamov a ich export.

Naše kamerové systémy a sledovacie centrá fungujú v Plzni, Domažliciach, Dobřanoch, Hrádku u Rokycan, Přešticiach a Nýrsku.

PARTNERI