Teplárenstvo

Teplárenstvo patrí k jednému z kľúčových odborov energetiky u nás. Preto v tejto oblasti ponúkame ucelený rad služieb od vypracovania projektovej dokumentácie až po záverečné úpravy komunikácií po výkopových prácach. Podstatnú časť činností tvoria práce na teplovodnom potrubí a na súvisiacich stavbách.

Naše skúsenosti v odbore sme zúročili pri spolupráci s naším významným klientom, spoločnosťou Plzeňská teplárenská, a.s.

Naše služby v odbore teplárenstva:

  • vypracovanie projektovej dokumentácie
  • výkopové práce
  • montážne práce na teplovodnom potrubí
  • výstavba odvodňovacích, vypúšťacích a sekčných šachiet
  • konečné úpravy na komunikáciách

PARTNERI