Plyn

V oblasti plynárenstva poskytujeme široké portfólio služieb od spracovania projektovej dokumentácie až po výstavbu či prekládku plynového potrubia. Naším kľúčovým zákazníkom je spoločnosť RWE, ďalej spolupracujeme s mestami, obcami a stavebnými firmami.

Podrobnejšie o našich službách v plynárenstve:

  • Zaistenie projektovej dokumentácie a všetkých inžinierskych činností nutných pre získanie stavebného povolenia a kolaudácie
  • Vykonávame prekládky a výstavbu nízkotlakového, strednotlakového i vysokotlakového plynového potrubia a tiež výstavbu regulačných staníc
  • Realizujeme plynové inštalácie v objektoch
  • Podieľame sa na výstavbe bioplynových staníc

PARTNERI