Parkovacie automaty

Inštalujeme nové parkovacie automaty, ktoré ponúkajú motoristom pokročilejšie služby a vyšší komfort. Zariadenia, ktoré sa novo objavujú v Plzni, ponúkajú možnosť platby nielen mincami, ale i bankovkami a Plzenskou kartou (čipová karta pre cestujúcich MHD).

Výhody nových parkovacích automatov:

  • Prijímajú aj bankovky
  • Možnosť platby elektronickou peňaženkou (Plzenskou kartou)
  • Jednoduchý návod na vykonanie platby
  • Možnosť vystaviť potvrdenku o transakcii na Plzenskej karte


PARTNERI