Telekomunikačné metalické siete

Metalické telekomunikačné siete sú neoddeliteľnou súčasťou dátovej infraštruktúry. Svoje využitie dnes nájdu predovšetkým na prístupovej úrovni, kde často nadväzujú na výkonné optické siete. Okrem samotného kladenia káblov a inštalácie sieťových prvkov vykonávame i zameriavanie porúch a servisné opravy.

Naše riešenia už využili spoločnosti T-Mobile Czech Republic a.s., KLFREE.net, ČD-Telematika a.s., SUBTERRA a.s., Deutsche Glasfaser, O2 Czech Republic a.s. a ďalšie.

Prehľad našich aktivít v oblasti metalických sietí:

  • Kladenie metalických slaboprúdových káblov do zemných trás
  • Zaťahovanie káblov do káblovodov, tvárnicových trás, prípadne inštalácia do podzemných kolektorov
  • Vnútorné inštalácie v objektoch
  • Montáže teplom zmršťovacích spojok vrátane montáže mechanických spojok na vnútornú i vonkajšiu inštaláciu
  • Ukončenie káblov v káblovniach, účastníckych rozvádzačoch podľa potreby zákazníka
  • Záverečné merania, vypracovanie meracích protokolov a prípadne revíznych správ
  • Dokumentácia skutočného vyhotovenia
  • Zameriavanie porúch, servisné opravy
  • Vyťažovanie nefunkčných káblov z káblovodov, prípadne tvárnicových trás

PARTNERI