Okrem spolupráce s klubmi v našom meste podporujeme oblasti, kde chýbajú peniaze – nízkorozpočtové športy, kultúru a telesne znevýhodnených spoluobčanov.

PARTNERI