Sledovacie centrum 365/24/7

Ponúkame servisné zaistenie telekomunikačných spojov (SLA). Monitoring prebieha nepretržite (24/7/365) a v našom sledovacom centre v sídle spoločnosti je neustále prítomný skúsený operátor. Naše služby zahŕňajú pasívny alebo aktívny dohľad, diagnostiku v prípade poruchy, servisné výjazdy, sklad náhradných dielov a prípadne ďalšie podporné prostriedky.

Medzi našich dôležitých klientov patrí UPC Česká republika, Alcoma, Magnalik, Mitranet.cz, Sauron CZ, GTS Czech s.r.o., Dial Telecom a.s. či Fakultní nemocnice Plzeň.

Služba SLA obsahuje:

  • Sledovacie centrum Plzeň – Hřbitovní 15, 24/7/365 s nepretržitou prítomnosťou
  • SNMP monitoring (pokiaľ je zákazníkom umožnený), rádiové a prenosové parametre
  • Možnosti zasielania prevádzkových údajov alebo alarmov pri ich zmenách
  • Možnosti vzdialeného prístupu do monitorovacieho a prevádzkového systému
  • Sklad náhradných dielov a zariadení, servisné výjazdy
  • 24-hodinovú servisnú pohotovosť


PARTNERI