Lokálne dopravné stavby

Miestne komunikácie, chodníky, parkové cesty, cyklistické chodníky, priepusty sú najčastejšími typmi lokálnych dopravných stavieb, ktoré budujeme. Naše činnosti zahŕňajú okrem samotnej výstavby aj prípravu projektu a konečnú povrchovú úpravu – obvykle zámková dlažba alebo asfalt.

Medzi našich klientov patrí Správa verejného majetku mesta Plzne, úrady mestských obvodov, obce, stavebné firmy a developeri.

V súvislosti s budovaním lokálnych dopravných stavieb zaisťujeme:

  • Spracovanie projektu
  • Vybudovanie malých dopravných stavieb
  • Povrchovú úpravu komunikácií
  • Typy stavieb: chodníky, parkové cesty, cyklistické chodníky, priepusty a iné objekty v rámci dopravných stavieb


PARTNERI